Jestem radcą prawnym…

…specjalistą w zakresie prawa zobowiązań, prawa ubezpieczeń oraz ochrony danych osobowych. Zajmuję się także prowadzeniem sporów sądowych, arbitrażowych i postępowań administracyjnych. Szczególnie interesuje mnie problematyka niedozwolonych klauzul umownych. Obecnie znów pracuję jako in-house.

Jestem członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie IX kadencji. Współpracuję również z Centrum Prawnym Ordo IurisPublikuję artykuły w dzienniku „Rzeczpospolita” oraz kwartalniku „Prawo asekuracyjne”.

Uzyskałem wykształcenie prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto ukończyłem Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego (tzw. British Law Centre, BLC) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego utworzonego wraz z Uniwersytetem Cambridge. Od 2011 r. jestem wpisany na listę radców prawnych. Znam biegle język angielski, a język niemiecki w stopniu komunikatywnym.

Poza wykształceniem prawniczym legitymuję się również tytułem magistra sztuki – ukończyłem Wydział Aktorski warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza.

Jednak jedyną sztuką, jaką praktykuję jest… prawo!

Publikacje