Jestem radcą prawnym…

…specjalistą w zakresie prawa ubezpieczeń i postępowania cywilnego. Obecnie pracuję jako in-house.

Publikowałem artykuły w dzienniku „Rzeczpospolita” oraz kwartalniku „Prawo asekuracyjne”.

Uzyskałem wykształcenie prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto ukończyłem Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego (tzw. British Law Centre, BLC) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego utworzonego wraz z Uniwersytetem Cambridge.

Uzyskałem również tytuł magistra sztuki – ukończyłem Wydział Aktorski warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza. Jednakże profesjonalnie uprawiam jedynie ars boni et aequi

Publikacje