Niezależny jak in-house

Od wielu lat adwokaci twierdzą, że są bardziej niezależni od radców prawnych, z uwagi na to, że nie mogą pozostawać w stosunku pracy. Postanowiłem zabrać głos w dyskusji.

Prawnik, dodatek do Dziennika Gazety Prawnej z 13 czerwca 2014 r.

Druga część tytułu artykułu pochodzi od redakcji. Nie zapytano mnie o zgodę na tę zmianę.

Niezależny jak inhouse

Publikacje