Gordyjski węzeł OFE – 2 artykuły

Jesienią 2013 r. miałem zaszczyt wraz z prof. Józefem Okolskim wziąć udział w publicznej debacie o zmianach w OFE. Nasze poglądy wyraziliśmy w dwóch artykułach dla dziennika „Rzeczpospolita”:

Rzeczpospolita, 24 października 2013 r.

Rzeczpospolita, 21 listopada 2013 r.

Węzeł rozwiązano jak w legendzie – ostrym cięciem!

Publikacje