W celu umożliwenia logowania oraz dla zachowania najwyższej jakości prezentacji treści na stronie wykorzystywane są pliki "cookies". Zmiany zasad korzystania z plików mozna dokonać w ustawieniach przeglądarki.

Cesja dopuszczalna

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 6 kwietnia 2018 r. (III CZP 114/17) stwierdził:

​Przelew przez konsumenta na przedsiębiorcę wierzytelności mającej źródło w niedozwolonym postanowieniu umownym nie wymaga do swej skuteczności uprzedniego stwierdzenia przez sąd niedozwolonego charakteru postanowienia umownego; taki charakter postanowienia umownego może być stwierdzony w toku postępowania w sprawie o zapłatę wytoczonej dłużnikowi przez przedsiębiorcę, który nabył wierzytelność.

W moim przekonaniu uchwała ta wspiera nie tyle konsumentów, co kancelarie odszkodowawcze, co wskazałem w komentarzu dla „Rzeczpospolitej”. Sąd Najwyższy nie znalazł argumentów prawnych przeciw dopuszczalności przelewu (cesji), a jednocześnie stwierdził, że konsument będzie lepiej chroniony, gdy będzie mógł skorzystać z usług kancelarii odszkodowawczych. W obu kwestiach mam inne zdanie.

Co ciekawe, zaledwie tydzień wcześniej, w innej sprawie, Sąd Najwyższy stanął na odmiennym stanowisku. Może sprawa nie jest ostatecznie rozstrzygnięta?

Publikacje